Về Tây Ninh dự lễ hội lớn của đạo Cao Đài

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, còn được gọi tắt là Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đây là một trong những tổ chức giáo hội đầu tiên của đạo Cao Đài, được khai thành sau Đại lễ Khai Đạo Rằm tháng Mười năm Bính Dần

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, còn được gọi tắt là Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, đây là một trong những tổ chức giáo hội đầu tiên của đạo Cao Đài, được khai thành sau Đại lễ Khai Đạo Rằm tháng Mười năm Bính Dần (tức ngày 19 tháng 11 năm 1926) tại chùa Gò Kén, còn gọi là Từ Lâm Tự, Tây Ninh. Đây cũng là tổ chức Hội Thánh lớn nhất của đạo Cao Đài, quản lý trên 3/5 tín đồ Cao Đài toàn thế giới tức hơn 2,5 triệu tín đồ

le-thanh-that-cao-daiMột buổi lễ Thánh Thất Cao Đài

CÁC NGÀY CÚNG LỄ HẰNG NĂM ÂM LỊCH TẠI TÒA THÁNH:

⭐ 01/01: Lễ rước THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT – Tiểu Đàn.

⭐ 09/01: Đại lễ ĐỨC CHÍ TÔN – Đại Đàn.

⭐ 15/01: Lễ Thượng Ngươn – Đại Đàn.

⭐ 15/02: Vía Đức Thái Thượng Lão Quân – Đại Đàn.

⭐ 19/02: Vía Đức Phật Quan Âm – Đại Đàn.

⭐ 08/04: Vía Đức Phật Thích Ca – Đại Đàn.

⭐ 10/04: Kỷ niệm hội ngày qui thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và quý Thời Quân Hiệp.T.Đài – Tiểu Đàn.

⭐ 24/06: Vía Đức Quan Thánh Đế Quân – Đài Đàn.

⭐ 15/07: Lễ Trung Ngươn – Đại Đàn.

⭐ 15/08: Đại Lễ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG – Tiểu Đàn.

⭐ 18/08: Vía Đức Lý Đại Tiên kiêm Giáo Tông ĐĐ.TK.PĐ – Đại Đàn.

⭐ 27/08: Vía Đức Khổng Thánh – Đại Đàn.

⭐ 13/10: Kỷ niệm hội ngày qui thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý Đầu Sư và chư Chức Sắc hàng Thánh Nam Nữ – Tiểu Đàn.

⭐ 15/10: Lễ Hạ Ngươn và kỷ niệm ngày khai ĐĐ.TK.PĐ – Đại Đàn.

⭐ 25/12(DL): Vía Đức Jésus Christ – Đại Đàn.

⭐ 24/12: Lễ đưa chư THẦN, THÁNH, TIÊN, PHẬT triều Thiên – Tiểu Đàn.

? Nếu các bạn muốn tham gia và hiểu thêm về Thánh Thất Cao Đài củng như người dân nơi đây đừng quên đăng kí Tour Thánh Thất Cao Đài và địa đạo Củ Chi 1 ngày giá rẻ.

Next post:

Previous post: